за Христос

И Вениаминовите синове чуха, че израелтяните отишли в Масфа. Израелтяните казаха: Разкажете ни как стана това зло.

Слушай Съдии 20:3
Съдии 20:3

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:3: