за Христос

А на втория ден Вениамин излезе от Гавая против тях и повали на земята още осемнадесет хиляди мъже от израелтяните; всички те носеха меч.

Слушай Съдии 20:25
Съдии 20:25

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:25:

И на втория ден Вениамин излезе от Гавая срещу тях и простряха на земята още осемнадесет хиляди мъже от израилевите синове; всички те теглеха меч.
/Верен 2002/
А на втория ден Вениамин излезе от Гавая против тях и повали на земята още осемнадесет хиляди мъже от израелците; всички те носеха меч.
/Библейско общество 2000/
А на втория ден Вениамин излезе из Гавая против тях та повали на земята още осемнадесет хиляди мъже от израилтяните; всички тия теглеха меч.
/Протестантски 1940/
Вениамин излезе против тях из Гива на втория ден, и простряха на земята от синовете Израилеви още осемнайсет хиляди души меченосци.
/Православен/
И излезе Вениамин против тях втория ден из Гавая та простре пак на земята от Израилевите синове осемнадесет тисящи мъже: всички тези теглиха меч.
/Цариградски/
And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen thousand men; all these drew the sword.
/KJV/