за Христос

Но народът, Израелевите мъже, се съвзеха и отново се опълчиха на бой, на мястото, където бяха се били първия ден.

Слушай Съдии 20:22
Съдии 20:22

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:22: