за Христос

А Вениаминовите синове излязоха от Гавая и в онзи ден повалиха на земята двадесет и две хиляди мъже от Израел.

Слушай Съдии 20:21
Съдии 20:21

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:21: