за Христос

И хора от всички краища, всичките Израелеви племена, четиристотин хиляди мъже пехотинци, които носеха меч, се присъединиха към събранието на Божия народ.

Слушай Съдии 20:2
Съдии 20:2

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:2:

И началниците на целия народ, на всичките израилеви племена, се представиха в събранието на Божия народ - четиристотин хиляди мъже пешаци, които теглеха меч.
/Верен 2002/
И хора от всички краища, всичките Израелски племена, четиристотин хиляди мъже пехотинци, които носеха меч, се присъединиха към събранието на Божия народ.
/Библейско общество 2000/
И людете от всичките краища, всичките Израилеви племена, четиристотин хиляди мъже пешаци, които теглеха меч, се представиха в събранието на Божите люде.
/Протестантски 1940/
Събраха се (пред Господа) началниците на целия народ, всички колена Израилеви, в събранието на народа Божий, - четиристотин хиляди пешаци меченосци.
/Православен/
И представиха се в събранието на людете Божии началниците на всичките люде, всичките племена Израилеви, четиристотин тисящи мъже пешци които теглеха меч.
/Цариградски/
And the chief of all the people, even of all the tribes of Israel, presented themselves in the assembly of the people of God, four hundred thousand footmen that drew sword.
/KJV/