за Христос

А без Вениамин Израелевите мъже, като се преброиха, бяха четиристотин хиляди мъже, които носеха меч. Всички те бяха военни мъже.

Слушай Съдии 20:17
Съдии 20:17

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:17: