за Христос

Между целия този народ имаше седемстотин отбрани мъже леваци, които всички можеха с прашка да хвърлят камъни с точност до косъм и всеки път да улучват.

Слушай Съдии 20:16
Съдии 20:16

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:16: