за Христос

Сега предайте хората, онези развратници, които са в Гавая, за да ги избием и да премахнем това зло от Израел. Но Вениамин отказа да послуша гласа на братята си, израелтяните.

Слушай Съдии 20:13
Съдии 20:13

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:13:

Затова сега, предайте хората, злите мъже #букв.: синовете на Велиал# от Гавая, за да ги умъртвим и да отмахнем злото от Израил! Но вениаминовите синове не поискаха да послушат гласа на братята си, израилевите синове.
/Верен 2002/
Сега предайте хората, онези развратници, които са в Гавая, за да ги избием и да премахнем това зло от Израел. Но Вениамин отказа да послуша гласа на братята си, израелците.
/Библейско общество 2000/
Сега, прочее, предайте човеците, ония развратници, които са в Гавая, за да ги избием, и да отмахнем това зло от Израиля. Но Вениамин отказа да послуша гласа на братята си израилтяните;
/Протестантски 1940/
Предайте ония развратници, които са в Гива; ние ще ги убием и ще изкореним злото от Израиля. Но синовете Вениаминови не искаха да послушат гласа на братята си, синове Израилеви;
/Православен/
И сега предайте человеците, онези беззаконници които са в Гавая, за да ги умъртвим, и да отмахнем злото от Израиля. Но не рачиха да послушат Вениаминовите синове гласа на братята си Израилевите синове.
/Цариградски/
Now therefore deliver us the men, the children of Belial, which are in Gibeah, that we may put them to death, and put away evil from Israel. But the children of Benjamin would not hearken to the voice of their brethren the children of Israel.
/KJV/