за Христос

Тогава Израелевите племена пратиха мъже по цялото Вениаминово племе да казват: Какво е това нечестие, което е било извършено при вас?

Слушай Съдии 20:12
Съдии 20:12

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:12: