за Христос

Чух хулата на Моав
и укорите на амонците,
с които хулеха народа Ми
и горделиво нарушиха границата им.

Слушай Софоний 2:8
Софоний 2:8

Препратки:

Други преводи на Софоний 2:8: