за Христос

И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях:

Слушай Римляни 7:9
Римляни 7:9

Препратки:

Други преводи на Римляни 7:9: