за Христос

И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с Друг, т. е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.

Слушай Римляни 7:4
Римляни 7:4

Препратки:

Други преводи на Римляни 7:4:

Така, братя и сестри, вие също умряхте за закона чрез Христовото тяло, за да можете да принадлежите на друг на Онзи, който възкръсна от мъртвите, за да принасяме плодове за Бога.
/Съвременен превод 2004/
И така, братя мои, вие също бяхте умъртвени спрямо закона чрез тялото на Христос, за да станете собственост на Друг - на Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
/Верен 2002/
И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с Друг, т.е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
/Библейско общество 2000/
И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
/Протестантски 1940/
Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите Другиму, Който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Богу.
/Православен/
И тъй, братие мои, колкото за закона и вие умрехте чрез телото Христово, за да се съчетаете с другиго, който е възкръснал от мъртвите, да принесем плод Богу.
/Цариградски/
Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
/KJV/