за Христос

И така, ако докато е жив мъжът й, тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка; но ако умре мъжът й, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж.

Слушай Римляни 7:3
Римляни 7:3

Препратки:

Други преводи на Римляни 7:3:

И така, ако тя стане жена на друг мъж, докато съпругът й е жив, законът казва, че е прелюбодейка, но ако съпругът й умре, тя е свободна от брачния закон и няма да извърши прелюбодеяние, ако стане жена на друг мъж.
/Съвременен превод 2004/
И така, ако мъжът й е жив и тя се омъжи за друг, ще бъде прелюбодейка; но ако мъжът й умре, тя е свободна от този закон и няма да бъде прелюбодейка, ако се омъжи за друг.
/Верен 2002/
И така, ако при жив мъж тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от този закон и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
/Библейско общество 2000/
И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
/Протестантски 1940/
Затова, ако при жив мъж тя се омъжи за другиго, ще бъде прелюбодейка; ако пък умре мъжът, тя е свободна от закона, и няма да бъде прелюбодейка, кога се омъжи за другиго.
/Православен/
И тъй, ако би при животът на мъжа си да отиде за друг мъж, блудница става; но ако умре мъж й, свободна е от закона, да не е блудница ако отиде за друг мъж.
/Цариградски/
So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.
/KJV/