за Христос

Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;

Слушай Римляни 7:22
Римляни 7:22

Препратки:

Други преводи на Римляни 7:22: