за Христос

Вярващият в Исус Христос - свободен от Закона
Или не знаете, братя (защото говоря на човеци, които знаят какво е закон), че законът владее над човека, само докато той е жив?

Слушай Римляни 7:1
Римляни 7:1

Препратки:

Други преводи на Римляни 7:1:

Нима не знаете, братя и сестри (защото говоря на хора, които познават закона), че законът господства над човека, докато той е жив?
/Съвременен превод 2004/
Или не знаете, братя - защото говоря на такива, които знаят какво е закон - че законът владее над човека само докато той е жив?
/Верен 2002/
Или не знаете, братя (защото говоря на човеци, които знаят какво е закон), че законът владее над човека, само докато той е жив?
/Библейско общество 2000/
Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив?
/Протестантски 1940/
Или не знаете, братя (понеже говоря на такива, които познават закона), че законът има власт над човека, докле е той жив?
/Православен/
Или не знаете, братие, (защото говоря на тези които знаят закона,) че законът владее над человека до колкото време живее?
/Цариградски/
Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
/KJV/