за Христос

Поздравете Андроник и Юний, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мене.

Слушай Римляни 16:7
Римляни 16:7

Препратки:

Други преводи на Римляни 16:7:

Поздравете Андроник и Юния, мои сродници, които бяха в затвора заедно с мен и са едни от най-видните сред апостолите. Те станаха християни още преди мен.
/Съвременен превод 2004/
Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които са бележити между апостолите и които бяха в Христос още преди мен.
/Верен 2002/
Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мен.
/Библейско общество 2000/
Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.
/Протестантски 1940/
Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа.
/Православен/
Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и с мене съпленници, които са отлични между апостолите, които още и преди мене беха повервали в Христа.
/Цариградски/
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellow-prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
/KJV/