за Христос

Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание.

Слушай Римляни 15:2
Римляни 15:2

Препратки:

Други преводи на Римляни 15:2: