за Христос

Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте да си отдавате почит един на друг.

Слушай Римляни 12:10
Римляни 12:10

Препратки:

Други преводи на Римляни 12:10: