за Христос

Покаен псалом - изповед и опрощение
(По слав. 50.) За първия певец, псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него, след като той беше влязъл при Витсавее.
Смили се над мене, Боже, според милосърдието Си;
според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.

Слушай Псалми 51:1
Псалми 51:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 51:1:

(По слав. 50) За първия певец. Псалм на Давид, когато пророк Натан отиде при него, след като той беше влязъл при Витсавее. Смили се над мен, Боже, според милостта Си; според величието на милосърдието Си изличи престъпленията ми!
/Верен 2002/
Смили се над мен, Боже, според милосърдието Си;
според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.
/Библейско общество 2000/
(По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия {2 Цар. 11:2-4. 12:1-9.}.
Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите
Си милости изличи беззаконията ми.
/Протестантски 1940/
Началнику на хора. Псалом Давидов, 2. когато идва при него пророк Натан, след като Давид беше влязъл при Вирсавия.
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
/Православен/
(по Слав. 50)
Първому Певцу, Псалом на Давида когато дойде пророк Натан при него, след като беше влязъл той при Витсавия.

Помилвай ме, Боже, според милостта си:
Според множеството на милосердието си изглади беззаконието ми.
/Цариградски/
Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
/KJV/