за Христос

Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките синове прибягват под покрова на крилете Ти.

Слушай Псалми 36:7
Псалми 36:7

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:7: