за Христос

Беззаконие измисля на леглото си;
застава на недобър път; злото не мрази.

Слушай Псалми 36:4
Псалми 36:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:4: