за Христос

Думите на устата му са беззаконие и измама;
той не иска да бъде разумен, за да прави добро.

Слушай Псалми 36:3
Псалми 36:3

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:3: