за Христос

Защото той се лъже в своите си очи,
че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.

Слушай Псалми 36:2
Псалми 36:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:2: