за Христос

Нека не дойде против мене кракът на горделивите,
нито ръката на нечестивите да ме поклати.

Слушай Псалми 36:11
Псалми 36:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:11: