за Христос

Простирай милосърдието Си към онези, които Те познават,
и правдата Си - към онези, които са с право сърце.

Слушай Псалми 36:10
Псалми 36:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:10: