за Христос

Божията добрина и справедливост
(По слав. 35.) За първия певец. Псалом на Господния слуга Давид.
Беззаконието на нечестивия свидетелства на вътрешното ми сърце,
че пред очите му няма страх от Бога.

Слушай Псалми 36:1
Псалми 36:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 36:1:

(По слав. 35) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид. Беззаконието на безбожния говори вътре във сърцето ми. Пред очите му няма страх от Бога,
/Верен 2002/
Беззаконието на нечестивия свидетелства на вътрешното ми сърце,
че пред очите му няма страх от Бога.
/Библейско общество 2000/
(По слав. 35). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давида.
Беззаконието на нечестивия свидетелствува {Еврейски: Говори.} на вътрешното ми сърце,
Че пред очите му няма страх от Бога.
/Протестантски 1940/
Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен.
Нечестието на беззаконника говори в сърцето ми: страх Божий няма пред очите му,
/Православен/
(по Слав. 35)
Първому певцу.
Псалом на Давида раба Господен.

Беззаконието на нечестивия говори вътре в сърдцето ми
Няма страх Божий пред очите му
/Цариградски/
The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.
/KJV/