за Христос

който не дава парите си с лихва,
нито приема подкуп против невинния.
Който прави това, няма да се поклати до века.

Слушай Псалми 15:5
Псалми 15:5

Препратки:

Други преводи на Псалми 15:5: