за Христос

защото Той стои отдясно на бедния,
за да го избавя от онези, които съдят душата му.

Слушай Псалми 109:31
Псалми 109:31

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:31: