за Христос

А Ти, Йехова, Господи, застъпвай се за мене заради името Си;
понеже Твоята милост е блага, избави ме,

Слушай Псалми 109:21
Псалми 109:21

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:21: