за Христос

защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мене,
говориха против мене с лъжлив език;

Слушай Псалми 109:2
Псалми 109:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:2: