за Христос

Да! Той обичаше проклятието като своя дреха;
и то влезе като вода във вътрешностите му
и като масло в косите му.

Слушай Псалми 109:18
Псалми 109:18

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:18: