за Христос

Да! Той обичаше да проклина и проклятието го стигна;
не му беше драго да благославя
и благословението се отдалечи от него.

Слушай Псалми 109:17
Псалми 109:17

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:17: