за Христос

защото той си науми да показва милост,
а преследваше сиромаха и бедния човек
и хората със съкрушени сърца, за да ги умъртви.

Слушай Псалми 109:16
Псалми 109:16

Препратки:

Други преводи на Псалми 109:16: