за Христос

Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;

Слушай Псалми 107:8
Псалми 107:8

Препратки:

Други преводи на Псалми 107:8: