за Христос

Който е мъдър, нека внимава в това;
и нека размишляват хората за Господните милости.

Слушай Псалми 107:40
Псалми 107:40

Препратки:

Други преводи на Псалми 107:40: