за Христос

защото се разбунтуваха против Божиите слова
и презряха съвета на Всевишния.

Слушай Псалми 107:11
Псалми 107:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 107:11: