за Христос

Затова, сине мой, направи следното и се отърви,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни при краката на ближния си и го моли настоятелно.

Слушай Притчи 6:3
Притчи 6:3

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:3: