за Христос

Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си;
който се допре до нея, няма да остане ненаказан.

Слушай Притчи 6:29
Притчи 6:29

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:29: