за Христос

защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб;
а прелюбодейката лови скъпоценната душа.

Слушай Притчи 6:26
Притчи 6:26

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:26: