за Христос

Защото заповедта им е светилник
и наставлението им е светлина,
и поучителните им изобличения са път към живот.

Слушай Притчи 6:23
Притчи 6:23

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:23: