за Христос

Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.

Слушай Притчи 6:22
Притчи 6:22

Препратки:

Други преводи на Притчи 6:22: