за Христос

Видял ли си човек, който се смята за мъдър?
Повече надежда има за безумния, отколкото за него.

Слушай Притчи 26:12
Притчи 26:12

Препратки:

Други преводи на Притчи 26:12: