за Христос

Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.

Слушай Притчи 12:11
Притчи 12:11

Препратки:

Други преводи на Притчи 12:11: