за Христос

главата ти върху теб е като Кармил
и косите на главата ти - като мораво;
царят е запленен от къдриците им.

Слушай Песен на песните 7:5
Песен на песните 7:5

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:5: