за Христос

Пета песен
(6:4-8:4)
В очакване

Хубава си, любима моя, като Терса,
красива като Йерусалим,
страшна като войска със знамена.

Слушай Песен на песните 6:4
Песен на песните 6:4

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 6:4: