за Христос

За любовта всичко е прекрасно
Аз съм роза Саронова
и крем в долината.

Слушай Песен на песните 2:1
Песен на песните 2:1

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 2:1: