за Христос

До църквата във Филаделфия
До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, Истинският, у Когото е Давидовият ключ; Който отваря и никой няма да затваря; и затваря и никой няма да отваря.

Слушай Откровение 3:7
Откровение 3:7

Препратки:

Други преводи на Откровение 3:7:

До ангела на църквата във Филаделфия напиши:
Ето думите на Святия и Истинния Този, който притежава ключа на Давид. Каквото той отвори, никой не може да затвори, и каквото той затвори, никой не може да отвори:
/Съвременен превод 2004/
До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, Истинният, у когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой няма да отваря:
/Верен 2002/
До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, Истинският, в Когото е Давидовият ключ; който отваря и никой няма да затваря; и затваря и никой няма да отваря.
/Библейско общество 2000/
До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.
/Протестантски 1940/
И на ангела на филаделфийската църква напиши: тъй казва Светият, Истинният, Оня, Който има ключа Давидов, Който отваря, и никой не ще затвори, - затваря, и никой не ще отвори:
/Православен/
И на ангела на Филаделфийската църква пиши: Така казва светият, истинният, който има ключа Давидов; който отваря, и никой не затваря; и затваря, и никой не отваря:
/Цариградски/
And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;
/KJV/