за Христос

Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни.

Слушай Откровение 3:4
Откровение 3:4

Препратки:

Други преводи на Откровение 3:4:

Но имаш няколко души в Сарди, които не опетниха дрехите си. Те ще вървят с мен, облечени в бяло, защото са достойни.
/Съвременен превод 2004/
Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мен в бяло, защото са достойни.
/Верен 2002/
Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мен в бели дрехи, защото са достойни.
/Библейско общество 2000/
Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни.
/Протестантски 1940/
Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.
/Православен/
Но имаш малко имена и в Сардис които не са осквернили дрехите си; и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни.
/Цариградски/
Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.
/KJV/