за Христос

Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години;

Слушай Откровение 20:2
Откровение 20:2

Препратки:

Други преводи на Откровение 20:2: