за Христос

И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро.

Слушай Откровение 20:15
Откровение 20:15

Препратки:

Други преводи на Откровение 20:15: